Kwaliteit

Vanaf de oprichting van Helden Steigerbouw was het duidelijk dat kwaliteit bij Helden Steigerbouw een serieuze zaak is. Opdrachtgevers die reeds ervaring met Helden hebben opgedaan, zullen dit beamen.

De constructies en de werkmethoden voldoen volledig aan de arbowet. Zo wordt er toezicht gehouden door een leidinggever die beschikt over aantoonbare specifieke deskundigheid op het gebied van steigerbouw. Dat betekent dat er altijd iemand aanwezig is die het betreffende type steiger veilig kan opbouwen, afbreken of ombouwen – al dan niet aan de hand van een tekening. Daarnaast kent hij de risico’s en de te nemen preventieve maatregelen op het gebied van steigerconstructies.

Voorafgaand aan een opdracht zullen de specificaties van het werk uitvoerig worden vastgesteld en besproken met de opdrachtgever. Helden Steigerbouw staat ervoor gemaakte afspraken na te komen en de door Helden Steigerbouw uitgevoerde opdrachten worden vanzelfsprekend op de met de klant afgesproken tijd opgeleverd. Na de uitvoering volgt een evaluatie, waarin de klant kan aangeven wat in onze organisatie eventueel nog voor verbetering vatbaar is.

Scholing maakt een belangrijk deel uit van de door Helden Steigerbouw geleverde kwaliteit. Naast vakgerichte scholing, zoals Steigerbouwer A en B, volgen de medewerkers verplicht de training “Basisveiligheid VCA”, zodat zij minimaal een basiskennis op het gebied van veiligheid bezitten. Daarnaast krijgen medewerkers de mogelijkheid en worden zij zelfs gestimuleerd deel te nemen aan andere cursussen op hun vakgebied, op veiligheidsgebied of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Wie is online

2 bezoekers online
1 gasten, 1 bots, 0 leden